Division Chairmen


The Danish Society of Molecular Spectroscopy
(Dansk Forening for Molekylspektroskopi)


Jørgen Skibsted
Associate professor
Instrument Centre for Solid-State NMR Spectroscopy
Department of Chemistry
University of Aarhus
Langelandsgade 140
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Phone: (+45) 8942 3900. Fax (+45) 8619 6199
E-mail: jskib@chem.au.dk


The Danish Society of the History of Chemistry
(Dansk Selskab for Historisk Kemi)


Carl Th. Pedersen (Chairman)
Syddansk Universitet,
Kemisk Institut,
Campusvej 55,
5230 Odense M
Phone: 6615 8780
Privat: Benediktes Allé 2,
5250 Odense SV
Phone: 6613 0459
E-mail: CTHP@chem.sdu.dk


The Danish Society of Environmental Chemistry
(Dansk Selskab for Miljøkemi)


Charlotte N. Legind (Chairman)
Guest PhD student,
Institute of Environment & Resources,
Technical University of Denmark,
Bygningstorvet 115, Room no.: 050,
2800 Lyngby,
Phone: (+45) 2545 1588 E-mail: cnl@er.dtu.dk


The Division of Organic Chemistry
(Sektionen for Organisk Kemi)


Knud J. Jensen, Ph.D. (Chairman)
Associate Professor (Lektor)
Bioorganic Chemistry
Department of Natural Sciences
University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences
Thorvaldsensvej 40
DK-1871 Frederiksberg C
Denmark
Phone (direct): (+45) 3528 2430. Fax: (+45) 3528 2398
E-mail: kjj@life.ku.dk


The Division of Theoretical Chemistry
(Sektionen for Teoretisk Kemi)


Hans Jørgen Aagaard Jensen (Chairman)
SDU,
E-mail: hjj@ifk.sdu.dk


The Division of Chemical Education
(Sektionen for Undervisning og Uddannelse i Kemi)


Rie Troelsen (Chairman)
Adjunkt
Forskningsenheden for Naturfagsdidaktik, Institut for Curriculumforskning
Danmarks Pædagogiske Universitet E-mail: ritr@dpu.dk

Rasmus Fehrman (vice-chairman)
E-mail: rf@kemi.dtu.dk

Vivi Gammelgaard Nielsen (board member)
E-mail: vgn@ifa.au.dk

Jens Josephsen (board member)
E-mail: phjens@virgil.ruc.dk


The Division of Inorganic Chemistry
(Sektionen for Uorganisk Kemi)


Kresten Egeblad
Kresten Egeblad
Center for Sustainable and Green Chemistry
Department of Chemistry
Technical University of Denmark
Bygning 206, DK-2800 Lyngby
Phone: (+45) 4525 2246
E-mail: egeblad@kemi.dtu.dk


The Danish Society of Analytical Chemistry
(Selskabet for Analytisk Kemi)


Rossana Bossi (Chairman)
Seniorforsker
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling for Atmosfærisk Miljø
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
E-mail rbo@dmu.dk