Division

Chairman

The Danish Society of Molecular Spectroscopy
(Dansk Forening for Molekylspektroskopi)
Jørgen Skibsted
The Danish Society of the History of Chemistry
(Dansk Selskab for Historisk Kemi)
Carl Th. Pedersen
The Danish Society of Environmental Chemistry
(Dansk Selskab for Miljøkemi)
Charlotte Legind
The Division of Organic Chemistry
(Sektionen for Organisk Kemi)
Knud J. Jensen
The Division of Theoretical Chemistry
(Sektionen for Teoretisk Kemi)
Irene Shim
The Division of Chemical Education
(Sektionen for Undervisning og Uddannelse i Kemi)
Rie Troelsen
The Division of Inorganic Chemistry
(Sektionen for Uorganisk Kemi)
Kresten Egeblad
The Danish Society of Analytical Chemistry
(Selskabet for Analytisk Kemi)
Rossana Bossi