Hovedmøde og Generalforsamling

Tirsdag den 13. November 2001, NB kl. 16.30

Auditorium 2, H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5Kl. 16.30             Professor Hans Jørgen Jakobsen, Kemisk Institut,Aarhus Universitet
                                      14N Faststof NMR-Spektroskopi; en eksperimentel udfordring.
 

Kl. 17.15             afholdes foreningens årlige generalforsamling.

Dagsorden:       1. Valg af dirigent.

                            2. Formandens beretning.

                            3. Beretning fra repræsentanter i foreningens stående udvalg.
                                Nomenklaturudvalget (Carl Th. Pedersen).
                                Forlagsforeningen Acta Chemica Scandinavica (Sven E. Harnung).
                                Den Danske Nationalkomite for Kemi (Sven E. Harnung).

                            4. Beretning fra foreningens repræsentanter i internationale organer (se bilag),
                                herunder FECS's action plan (Allan Astrup Jensen).

                            5. Status for foreningen og beretninger fra foreningens sektioner.

                            6. Ændring af foreningens love (nye love, om revision) til vedtagelse
                                af Generalforsamlingen.

                            7. Forelæggelse af regnskab, 2000-2001, til godkendelse.

                            8. Budget 2001-2002, fastlæggelse af kontingent.
                                Repræsentantskabet foreslår uændret kontingent.

                            9. Repræsentantskabets forslag til valg af Formand Michael Brorsson, Haldor Topsøe A/S,
                                Revisor Inger Søtofte, Danmarks Tekniske Universitet.

                          10. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 2000-2001.

                                Næstformand: Erik Thulstrup, Roskilde Universitetscenter
                                Jens E.T. Andersen, Danmarks Tekniske Universitet (nyvalg)
                                Sven E. Harnung, Københavns Universitet (nyvalg)
                                Lars Henriksen (genvalg regnskabsfører)
                                Christine McKenzie, Odense Universitet (nyvalg)
                                Troels Skrydstrup, Aarhus Universitet (genvalg)
                                Høgni Weihe, Københavns Universitet (genvalg, sekretær)

                          11. Eventuelt.

Efter mødet er der spisning.