Kemisk Forening, Kemiingeniørgruppen og Kemilærerforeningen ønsker med dette skrift at virke som katalysator for formidling af viden fra højere læreranstalter, sektorforskningsinstitutter og dansk industri til gymnasierne. Det er tanken et udsende temanumre nogle gange om året alt efter behov. Yderligere eksemplarer kan fås så længe oplag haves ved henvendelse til sekretæren for Kemisk Forening, H.C Ørsted Institutet, 2100 København Ø.
En tak til Dansk Kemi - Teknisk Forlag for et godt samarbejde om denne udgivelse.

Baggrundsgruppe for "Kemi for tiden": Gurli Mogensen, Kemiingeniørgruppen; Preben Albertsen, Kemilærerforeningen; Poul Erik Hansen, Kemisk Forening og Jørn Kofod, Lundbeck


  1. Hvad er kemien bag østrogenlignende forbindelser ?
    Dansk Kemi December 1996, side 23-26

  2. Opdagelsen af Citalopram og andre SSRI’ER
    Dansk Kemi Februar 1998