Nonylphenoler

Nonylphenoler kan produktteknisk rubriceres under et, idet de alle er isomerer, der hovedsaglig ser ud som vist i Fig.3. Hvorfor sidder kulstofkæden ikke i 2- eller 3-stilling? Hvor mange isomerer findes der mon teoretisk? En karakteristisk blanding indeholder typisk 10 komponenter i større mængde. Denne kan variere fra fabrik til fabrik. De samme er fundet i omgivelserne f.eks. slam.8 Hovedparten stammer fra nedbrydning af de tilsvarene ethoxy-nonylphenoler. Nonylphenol er bestandig, fordi phenol normal oxideres til en p-quinon, og dette er jo mindre gunstigt på grund af alkylkæden i p-position.