Kemi for tiden

Kemisk Forening, Kemiingeniørgruppen og Kemilærerforeningen ønsker med dette skrift at virke som katalysator for formidling af viden fra højere læreranstalter, sektorforskningsinstitutter og dansk industri til gymnasierne. Det er tanken et udsende temanumre nogle gange om året alt efter behov. Dette blad er første nummer og er tiltænkt højniveauklasser i kemi, men kan selvfølgelig anvendes frit. Yderligere eksemplarer kan fås så længe oplag haves ved henvendelse til sekretæren for Kemisk Forening, H.C Ørsted Institutet, 2100 København Ø.
En tak til Dansk Kemi - Teknisk Forlag for et godt samarbejde om denne udgivelse.

Baggrundsgruppe for "Kemi for tiden": Gurli Mogensen, Kemiingeniørgruppen; Preben Albertsen, Kemilærerforeningen; Poul Erik Hansen, Kemisk Forening og Jørn Kofod, Lundbeck