Kemisk Ordbog

Første udgave af ordbogen blev udarbejdet over en årrække af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og i 1996 udgivet af Teknisk Forlag. Tilblivelsen er blevet støttet af Thomas B. Thriges Fond, Lundbeckfonden, Tuborgfondet og Otto Mønsteds Fond. Den 500-siders store bog indeholdt den af Kemisk Forening definerede danske kemiske nomenklatur, en tilpasning af den internationale (dvs. engelsksprogede IUPAC-nomenklatur). Er desuden yderst anvendelig som opslagsbog. Blev udsolgt fra forlaget i 2003.

Anden udgave af Kemisk Ordbog blev præsenteret ved Kemisk Forenings 125-års jubilæum den 22. november 2004. Den er en kritisk revidering af førsteudgaven. Andenudgaven, som udgives af Nyt Teknisk Forlag, omfatter dels en trykt opslagsbog dels internetadgang til søgning i databasen kemiord.dk. Det er tanken at den database, som ligger til grund for såvel den trykte bog som kemiord.dk løbende vil blive opdateret af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg. Databasen er blevet til med støtte fra Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen.

Kemisk Ordbog, 2. udgave (trykt bog + 1 års netadgang), koster kr. 199,00 og kan købes i almindelig handel fra december 2004 samt direkte fra Nyt Teknisk Forlag ved at trykke her. Undervisningsinstitutioner kan købe netadgang til reduceret pris.