Committee for Nomenclature
Members as of September 28th, 2005

Cand. scient. Poul Andersen
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Telefon: 7012 1288 (omstilling)
Telefon: 7220 8739 (direkte)
Fax: 7220 8946
E-mail: pea@at.dk
Privat:
Havdrupvej 62
2700 Brønshøj
Telefon: 38608291 / 40913567

Redaktør, dr. techn. Ole Bostrup
Slotsgade 8 F
3480 Fredensborg
Telefon: 48484245
E-mail: bostrup@danbbs.dk

Specialkemiker, lic. scient. Ture Damhus
Detergent Applications
Novozymes A/S
Smørmosevej 25, 1A.1.12
2880 Bagsværd
Telefon: 44422918 (direkte)
Fax: 44424233
E-mail: tda@novozymes.com
Privat:
Livjægergade 43, st. tv
2100 København Ø
Telefon: 35264983
E-mail: turedamhus@tiscali.dk

Lektor, Ph.D. Kim Daasbjerg
Kemisk Institut
Århus Universitet
Langelandsgade 140
8000 Aarhus C
Telefon: 8942 3922 (direkte)
Telefon: 8942 3333 -3922 (omstilling)
Fax: 86 19 61 99
E-mail: kdaa@chem.au.dk
Privat:
Skovkanten 2.
8660 Skanderborg
Telefon: 87899006

Kemisk Assessor, Ph.D. Carsten Milter Jakobsen
Farmaci/Biotek, Lægemiddelgodkendelsen
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Telefon: 44889595 (omstilling)
Telefon: 44889197 (direkte)
Fax: 44889232
E-mail: cmj@dkma.dk
Privat:
Bækkeskovvej 4
2700 Brønshøj
Telefon: 38197239/26257239

Akademisk medarbejder, cand. scient. Ph.d. Mogens T. Jensen
Kemisk Institut
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Telefon: 6550-2577 (direkte)
E-mail: mtj@chem.sdu.dk
Privat:
Fyrreparken 96 3 tv
5240 Odense NØ
Telefon: 8665-2184
E-mail: mtj@biosite.dk

Lektor, cand. scient. Inge Kaufmann
Risskov Amtsgymnasium
Tranekærvej 70
8240 Risskov
Telefon: 86214077
Fax: 86210460
E-mail: inge.kaufmann@mail.tdcadsl.dk
Privat:
Vestervang 3611
8000 Århus C
Telefon: 86125638

Dr. phil. et scient. Peder Olesen Larsen
Marievej 10 A, 2.
2900 Hellerup
Telefon: 39610572
E-mail: pol@webspeed.dk

Forskningsbibliotekar, Ph.D. Søren Møller
Roskilde Universitetsbibliotek
Postboks 258
4000 Roskilde
Telefon: 46742493
Fax: 46743090
E-mail: moller@ruc.dk
Privat:
Emdrupvej 8, 2tv
2100 København Ø
Telefon:39203904

Lektor, dr. phil. Carl Th. Pedersen (formand)
Kemisk Institut
Odense Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Telefon: 6550 2569 (direkte)
Telefon: 6550 1000-2569 (omstilling)
Fax: 66158780
E-mail: cthp@chem.sdu.dk
Privat:
Benediktes Alle 2
5250 Odense SV
Telefon: 66130459

Seniorforsker, cand.mag. Jørgen Schack
Dansk Sprognævn
Njalsgade 136
2300 København S
Telefon: 35328972
Fax: 35328995
E-mail: schack@dsn.dk
Privat: 32944474
E-mail: fam.schack@tiscali.dk

Ingeniørdocent, fil. lic. Alexander Senning
Kemisk Institut
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 201
2800 Kgs. Lyngby
Fax: 45933968
Telefon: 45252127(direkte)
Telefon: 45252525-2127 (omstilling)
E-mail: aes@kemi.dtu.dk og alexander.senning@kemi.dtu.dk
Privat:
Duevej 24, 3. th
2000 Frederiksberg
Telefon: 33138868
E-mail: alexander_senning@yahoo.dk