Onsdag den 9. maj afholdtes møde på Klinisk Farmakologisk afdeling, RH, Tagensvej 20 med 35 deltagere. Mødet omhandlede nogle yderst interessante og relevante problemstillinger, og vi fik set og hørt en masse virkelig god analytisk kemi primært med anvendelse af LC-MS.


Møde i Selskabet for Analytisk Kemi og Analytiker-Ringen

Analytisk kemi på Klinisk Farmakologisk afdeling Q-7642, Rigshospitalet:

Oksidativt stress og DNA beskadigelse

Onsdag den 9. maj 2001 kl.16.00

 Klinisk Farmakologi Q-7642, Rigshospitalet, Tagensvej 20, 2200 København N

Mødelokale: afsnit 76.0.1 (opgang 76, ned af trappen til højre)

 

 Pro gram

16.00 Henrik E. Poulsen       Oxidative modifikationen af biologiske makromolekyler, med særligt fokus på DNA

 16.40 Allan Weimann            LC-MSMS måling af oxidative DNA-modifikationer i urin og DNA

 17.00 Anne-Mette Hoberg   APCI ionisering og LC-MSMS måling af lipid peroxidations produkters adduct dannelse med DNA

 17.20 Palle Fruekilde           TSNA Nitrosaminer

                                                Rundvisning på afdelingen afsluttet med sandwich og øl/vand

 Resumé

 Oksidativt stress er en tilstand med øgede oksidative forandringer i vigtige cellulære makromolekyler. Ændringer i DNA menes at være af stor betydning for tidlig aldring og udvikling af kræft. Eksterne faktorer, for eksempel kemisk påvirkning, kan medføre ændringer i DNA, men langt det største antal modifikationer skyldes ændringer forårsaget af cellerne stofskifte. Den cellulære respiration medfører dannelse af frie iltradikaler og en række lipidperoxidationsprodukter som alle kan modificere DNA. Analyse af sådanne modifikationer i DNA er en analytisk udfordring, som kræver højsensitive og højspecifikke analysemetoder. Igennem de sidste år er udviklet sådanne metoder ved en kombination af væskekromatografi, tandem quadropol massespektrometri, ion-spray og atmospheric pressure chemical ionisering. Ved mødet vil den biologiske betydning blive fremlagt, samt detaljer omkring den analytiske udvikling herunder sammenligning af ca. 25 laboratorier i Europa der alle arbejder med denne teknik. 

MS-u dstyr:

2x API 3000 LC-MSMS (triple quadrupoles)   API 365 LC-MSMS     (triple quadrupole)

GCQ GC-MSMS         (ion trap)                                          2x HP GC-MS         (quadrupoles)

WWW:  http://www.cpnc.dk  ->klik på H:S Rigshospitalet