Afholdte møder i Selskabet for Analytisk Kemi


8. marts 2007 Møde om Analytisk kemi i Nanoskala

17:00  Real-time måling af metabolitter i levende celler med   nanosensorer

           Allan K. Poulsen,  Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

17:40  Mod analytisk kemi på enkeltmolekyleniveau: tror vi   det hvis vi kan se det? 

           Jens Ulstrup, Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet

18:30  Foreningen er vært ved et lettere traktement  

 

31. oktober 2006 Møde om Galathea 3 og generalforsamling
17:00   En-route screening af miljøfremmede stoffer under Galathea 3 ekspeditionen

            Adjunkt Jan H. Christensen, KVL

17:40   Global fordeling af kviksølv i troposfæren

            Seniorforsker Henrik Skov, DMU

18:30   Foreningen er vært ved et lettere traktement

19:30    Generalforsamling

 

20. april 2006  Forårsmøde -High Performance MS
17:00  Avanceret ion indfangning i fourier transformerede massespektrometre (FTMS) for både kemisk analyse og gas-fase ion kemi.   

Kim Hasselmann, Kemisk Institut, Syddansk Universitet   

17:45  LC-MS in medicinal Chemistry: Quick, Dirty, Generic – and effective!  

Peter Brøsen, Lundbeck  

18:30  Foreningen er vært ved et lettere traktement med sandwich   og øl/vand. 

 

12. oktober 2005 Møde om VAND og generalforsamling

Vand: Fremtidens strategiske ressource

 

Professor Karsten H. Jensen, Geologisk Institut, KU

Vandressourcer – globalt og nationalt

 

Seniorforsker Carsten S. Jacobsen, GEUS

Kvantificering af bakterielt DNA og mRNA i jord og grundvandsprøver

 

Innovationschef Anders Lynggaard-Jensen, DHI

On-line metoder til måling af vandkvalitet

 

Foreningen er vært ved et lettere traktement

 

Generalforsamling

 

25. april 2005 Forårsmøde Analyse af aerosoler  

Aerosoler: Dannelse, effekter og analysemetoder

Merete Bilde, Kemisk Institut, Købehavns Universitet


Bio-aerosoler: Hvad er det og hvordan analyseres de
Anne Mette Madsen, Arbejdsmiljø Instituttet

  
Inspektion af målestation til aerosolanalyse på taget af H.C. Ørsted Instituttet  

 

9. december 2004

Julemøde

Analytisk kemi på Mars

Morten Bo Madsen

Mars gruppen, Ørsted Laboratoriet,

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, KU

 

27.oktober 2004

Møde om LC-NMR-MS og generalforsamling

LC-NMR-MS - et værktøj til strukturopklaring af urenheder i lægemidler

 

Post doc Tenna Aggerholm, Spektroskopisk afdeling, LEO Pharma A/S

 


25.-26. august 2004            DanSAK8 på KVL
10. juni 2004

Kemisk Forenings årsmøde i Odense

 Fælles session med Dansk Selskab for Miljøkemi

a.      Nikoline Juul Nielsen, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning samt Levnedsmiddelcenteret, KVL: Analyse af acrylamid og udgangsstofferne for dets dannelse, asparagin ogsukre, i fødevarer ved LC-MS/MS