Torsdag den 25. januar afholdtes selskabets julemøde med nogen forsinkelse pga. sygdom. Mødet var yderst interessant og der var 19 deltagere.


 

Selskabet for Analytisk Kemi indbyder til

 

"JULEMØDE"

  

Besøg på Nationalmuseets

Kulstof-14 Daterings Laboratoriet

 

Torsdag den 25. januar 2001 kl. 16.00 - ca. 18 på Kulstof-14 laboratoriet

Nationalmuseet, Ny Vestergade 11, København*

 

Lederen af Kulstof-14 Laboratoriet, Kaare Lund Rasmussen vil fremvise laboratoriet. Ved omvis­ningen vil kulstof-14 dateringsmetoden blive for­klaret i detaljer. Det vil blive beskrevet, hvordan 14C dannes, og hvordan det transporteres rundt i atmosfæren og biosfæren. Dernæst vil forbehand­lingen af prøverne blive belyst og teori og måletek­nik for 14C-metoden gennemgået.

Hvis vi er heldige, får vi også lidt at vide om anvendelse af neutronaktiveringsanalyser til sporelementbestemmelse og datering.

 

Deltagerantallet er begrænset til 18.

  

Litteratur: Kulstof-14 datering. Kaare Lund Ras­mussen (1994). Munksgaards Dimensioner.

 

Tilmelding til Bo Svensmark, bs@symbion.ki.ku.dk,

Tlf: 3532 1806, Fax: 3532 1810 senest 4. december 2000

 

*Ny Vestergade 11, 1471 Kbh K - ind ad porten, over gården, trykknap til C14, op ad trappen til 1. sal.