Forårsmøde mandag den 25. april 2005

kl. 17:00 i Aud. 8 på H.C. Ørsted Instituttet


Tilmelding senest den 20. april


Analyse af aerosoler  

17:00  Aerosoler: Dannelse, effekter og analysemetoder.

Merete Bilde, Kemisk Institut, Købehavns Universitet

17:45   Bio-aerosoler: Hvad er det og hvordan analyseres de.  

Anne Mette Madsen, Arbejdsmiljø Instituttet

18:30 Inspektion af målestation til aerosolanalyse på taget af H.C. Ørsted Instituttet  
9:00  Foreningen er vært ved et lettere traktement med sandwich og øl/vand.

Tilmelding til Frants R. Lauritsen senest onsdag den 20. april.
Email: frl@kiku.dk, eller tlf. 3532 0280.

Alle interesserede er velkomne!