Forårsmøde

Analytisk kemi i Nanoskala

 Torsdag den 8. marts 2007 kl. 17:00

Auditorium 3-06 på KU/LIFE 

Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

  

17:00  Real-time måling af metabolitter i levende celler med   nanosensorer

   Allan K. Poulsen

  Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

 

17:40  Mod analytisk kemi på enkeltmolekyleniveau: tror vi   det hvis vi kan se det? 

  Jens Ulstrup, Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet

18:30  Foreningen er vært ved et lettere traktement  

 Tilmelding til møde og traktement senest den fredag den 2/03-2007 til Rossana Bossi, rbo@dmu.dk

Alle interesserede er velkomme!


Forårsmøde 2007 - Abstracts


Allan K. Poulsen

Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Real-time måling af metabolitter i levende celler med nanosensorer

En given celle indeholder omkring 40.000 gener, der koder for endnu flere proteiner, men der er blot ca. 800 metabolitter. Der har været meget fokus på målinger af genomet samt proteomet. Dog er data fra disse undersøgelser ufuldstændige uden viden om metabolomet, idet stofomsætningen i cellerne og dynamikken heri er med til at kontrollere, hvilke gener der udtrykkes samt proteinaktiviteten af allerede udtrykte proteiner. 

Der findes meget få metoder til kvantitativ samt kvalitativ bestemmelse af metabolitter inde i levende celler og endnu færre metoder til at følge dynamikken i metabolismen i real-time. Vi er i gang med at udvikle sensorer, der med en størrelse på ca. 40 nm i diameter kan indsættes i levende celler og vha. fluorescens bestemme dynamik og koncentrationen af metabolitter. Teknikken er endnu i sin spæde barndom, og der forefindes ingen standardiserede metoder.


Jens Ulstrup 

Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet

Mod analytisk kemi på enkeltmolekyleniveau: tror vi det  hvis vi kan se det? 

Elektrokemi, spektroskopi og anden tværvidenskabelig fysisk kemi har nået en grad af raffinement, hvor molekylers og biologiske makromolekylers egenskaber kan kortlægges og endda ”iagttages” helt nede på det enkelte (bio)molekyles niveau. Scanning tunnel mikroskopi (STM) anvendt direkt direkte på molekylers vandige reaktionsmedier har været en ny grænseoverskridende teknologi, men også med betydelige teoretiske udfordringer.

Vi vil diskutere nogle resultater fra vores forskergruppe. Begreber som ”den molekylære transistor” og ”diode”, og ”biologisk elektrontransport på enkeltmolekyleniveau” vil være i fokus. Nogle problemer med at overføre disse nyskabelser til analytisk kemi vil blive vendt, men ikke løst.