Møde i Analytiker-Ringen, hvortil Selskabet for Analytisk Kemi's medlemmer er velkomne

OBS: Tilmelding senest 5. maj 2003, se nedenfor


Ordinær generalforsamling og Besøg hos Ferring Pharmaceuticals

Onsdag den 14. maj 2003, kl. 16.00

Programmet er følgende: 

16.00                Meeting point in Reception, Ferring Pharmaceuticals, Kay Fiskers Plads 11, 2300 Copenhagen S. Just next to Ørestad St. (Metro and train). You will be guided to the 19’ floor where the arrangement will be held.

16.05-16.15       Welcoming by Jan Vanggaard Andersen, Analytiker-Ringen.

16.15-16.40       Introduction to Ferring

– The historic background and the world wide scope of today

– A short introduction to the current Ferring product portfolio

16.40-17.20       Introduction to Pharmaceutical Research & Development

– High throughput analysis – use of robots to minimise manual workload (BIO)

– Impurity investigations (IAC)

An update on Pharmaceutical Analysis (PAD)

17.20-17.55       Tour of Pharmaceutical Research & Development laboratories

– PAD, IAC and BIO. The tour will end at the 19’ floor.

18.00-18.30       Analytiker-Ringens ordinære generalforsamling

Dagsorden:

Valg af dirigent

1.       Formandens beretning

2.       Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

3.       Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 0.- kr.

4.       Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jan Vanggaard og Annette Lauridsen er på valg

5.       Valg af revisor

6.       Evt.  

18.30-19.00       Refreshments and time for informal talk and questions.

Ferrings indlæg er på engelsk, således at evt. ikke-dansk sprogede også kan følge præsentationerne.

Tilmelding skal ske senest 5. maj 2003 til Jan Vanggaard  (JVA@novonordisk.com, tlf.: 44 43 48 39) eller til Karen Hag (HAG@novonordisk.com, tlf.: 44 43 70 21).

mvh

Bestyrelsen