Møde om Kemometri - Generalforsamling


Torsdag d. 11. oktober 2001, kl. 17:00, Auditorium 2,

H.C. Ørsted Instituttet

  Alle interesserede er velkomne!


17:00-17:45 Rasmus Bro, KVL Kemometri: baggrund og muligheder
17:45-18.30 Kim H. Esbensen, AUE ”Off-Broadway" kemometriske analytiske teknikker
18:30 Generalforsamling
Efter generalforsamlingen er der lidt mad samt øl/vand (tilmelding).

Kemometri: baggrund og muligheder 

Ved forskningslektor Rasmus Bro

http://www.models.kvl.dk/users/rasmus

Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet, Levnedsmiddelteknologi, KVL

En kort gennemgang vil blive givet af baggrunden for anvendelsen af kemometriske metoder. Der vil blive fokuseret på de praktiske aspekter og på de muligheder som kemometrien rummer. F.eks. vil der blive vist, hvorledes de såkaldte multivejs-teknikker kan gøre kvantitativ og kvalitativ analyse mulig uden anvendelse af store empiriske data-materialer og uden fysisk separation.


 ”Off-Broadway" kemometriske analytiske teknikker

 Ved forskningsprofessor i Anvendt Kemometri Kim H. Esbensen

Institut for Kemi og Anvendt Ingeniørvidenskab

Ålborg Universitet Esbjerg (AUE)

Kemometrien har de sidste 25-30 år udviklet sig i speciel tæt symbiose med analytisk kemi o.a. De seneste 5+ års kemometriske udviklinger omfatter bl.a. de meget kraftfulde dataanalytiske teknikker (multivejs metoder), som er karakteriseret ved at al prøveforberedelse og - separeringer m.v. finder sted i software (matematisk kromatografi m.v.)

Kemometrien har også udviklet en serie andre kemisk analytiske metoder, som "tager prøvens integritet på alvor" på en komplementerende måde – som specifikt tager udgangspunkt i sampling teori. Dette gælder naturligvis for heterogent materiale og lign. I dette foredrag vil der især blive fokuseret på metoder som er udviklet af Applied Chemometric Reserach Group (ACRG).


Generalforsamling

Efterfølgende er der generalforsamling med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Foreningens regnskab aflægges til godkendelse

4.    Valg af bestyrelsesmedlem

5.    Valg af formand

6.    Valg af revisor

7.    Fastsættelse af kontingent

8.    Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på en bid brød samt øl/vand.

Af hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig til Bo Svensmark, senest mandag den 8. oktober. E-mail: bs@kiku.dk, Tlf: 3532 0318, Adresse: Kemisk Laboratorium V, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

 

  Alle interesserede er velkomne!