Analytisk kemi på Galathea 3 og Generalforsamling 2006


Tirsdag den 31. oktober  2006 kl. 17:00

Auditorium 10 på H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5.

17:00   En-route screening af miljøfremmede stoffer under Galathea 3 ekspeditionen

            Adjunkt Jan H. Christensen, KVL

17:40   Global fordeling af kviksølv i troposfæren

            Seniorforsker Henrik Skov, DMU

18:30   Foreningen er vært ved et lettere traktement

19:30    Generalforsamling


Generalforsamling

19:30-

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlem

Frants R. Lauritsen træder tilbage efter veludført tjeneste

Bestyrelsen foreslår Jan H. Christensen, KVL som nyt bestyrelsesmedlem

  1. Valg af formand (Bestyrelsen foreslår Rossana Bossi, DMU)
  2. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår at Bjarne W. Strobel, KVL fortsætter)
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. DanSAK 2007
  5. Eventuelt