Et spændende foredrag og en generalforsamling med et stort fremmøde - 35 deltagere i alt. Referat af generalforsamlingen.


Selskabet for Analytisk Kemi                                         

Foredrag og generalforsamling.

Tirsdag den 11. november 2003  kl. 17.15 i Auditorium 4 på  H. C. Ørsted Instituttet


MIMS, Membran Inlet MasseSpekrometri  

Frants R. Lauritsen, Department of Biochemistry and Molecular Biology, SDU Odense

Membran inlet massespektrometri er en metode til direkte analyse af gasser og flygtige organiske stoffer i luft, vand og jord. I dette foredrag gennemgås de grundlæggende principper og muligheder ved teknikken og der sættes fokus på en række nyere projekter. Her kan nævnes: Opdagelse af hidtil ubeskrevne naturstoffer i biologiske medier, on-line monitering af aromastoffer under fermenteringer, grundvandsovervågning i forbindelse med lagring af høj radioaktive brændselselementer fra atomkraftværker samt muligheden for on-site måling af pesticider og østrogene stoffer.


GENERALFORSAMLING

Efter foredraget er der generalforsamling kl. ca. 18.15 samme sted med følgende dagsorden:  

1.        Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse

4.       Valg af bestyrelsesmedlem (Bestyrelsen foreslår Frants Lauritsen)

5.       Valg af formand

6.       Valg af revisor

7.       Fastsættelse af kontingent

8.      Eventuelt


Referat

Bo Svensmark bød velkommen til generalforsamling 2003.

  1. Elo Hansen blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel. Samtidig blev det konstateret at generalforsamlingen skulle være afholdt i første halvdel af oktober. Formanden beklagede dette.
  1. Formanden Bo Svensmark fremlagde sin beretning og generalforsamlingen godkendte denne. Der var afholdt 6 møder, heraf 2 arrangeret af Analytikerringen.

-        Julemøde om Vand og jordens tidligste udvikling ved Minik Rosing, Geologisk Museum, KU. Mødet er afholdt den 11. dec. 2002 på HCØ.

-        Immunoassay i analytisk kemi, 26. marts på HCØ:

a.       Hvad er antistoffer? Leif Bruun, Institut for Autoimmunologi, Statens Serum Institut 

b.      Anvendelse af immunoassays til pesticid analyser – muligheder og begrænsninger Jens Aamand, Geokemisk afdeling, GEUS

c.       Immunassays - mere end ELISA Niels Heegaard, Institut for Autoimmunologi, Statens Serum Institut

-        CMC analyse og dokumentation i lægemiddeludvikling, På Novo Nordisk A/S,  Arrangeret af Analytiker-Ringen. 28. april hos Novo Nordisk.

a.       Håndtering af urenheder i udviklingsforløbet - omfang af analyser, identifikation og kvalificering. Mette Welle og Hanne Møller Jacobsen, Leo Pharma

b.      Hvor meget validering og hvornår? Helle Brødholt, Novo NordiskStyring og udførelse af stabilitetsstudier i udviklingsfasen. Dorthe Kepp, Lundbeck

-        Besøg hos Ferring Pharmaceuticals, Arrangeret af Analytiker-Ringen. 14. maj.

a.       Introduction to Pharmaceutical Research & Development. High throughput analysis; use of robots to minimise manual Workload (BIO); impurity investigations (IAC); an update on Pharmaceutical Analysis (PAD)

b.      Tour of Pharmaceutical Research & Development laboratoriums, PAD, IAC and BIO

-        Kemisk Forenings årsmøde i Odense, 12. juni.

a.       Equilibrium Sampling Devices: An Emerging Analytical Strategy for Monitoring Exposure to Hydrophobic Organic Chemicals Philipp Mayer, DMU

b.      Retskemiske analyser - et spørgsmål om liv eller død? Sys Stybe Johansen, Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet

c.       Hyphenation of CE to ICP-MS and ESI-MS for high sensitivity and selectivity in bioanalysis. Lars Bendahl, Institut for Analytisk Kemi, DFU

d.      Fælles med Dansk Forening for Molekylspektroskopi. Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, Odense

-        Se – en eftermiddag om selen, Fødevaredirektoratet, 19. august

a.       Development of CE methods for speciation of selenium compounds in biological samples Lars Bendahl.

b.      Determination of new selenium metabolites in human urine. Bente Gammelgaard

c.       Speciation and use of stable isotopes of selenium for huma pharmacokinetic studies Erik H. Larsen 

d.      Selenium in the mammalian organism: Distribution, functions and requirement. Dietrich Behne

e.       Precise Selenium – bioavailability and kinetics in humans with habitual high intake of selenium Susanne Bugel

f.        Title to be announced Sven Moesgaard

-        HPLC - 30 år i Danmark , Forskningscenter Risø, 28. oktober..

a.       Da væskechromatografien var ung i Danmark. Elfinn Larsen og Jørgen Ø. Madsen

b.      LC teori og kolonnematerialer - hvad ved vi i dag. Steen Honore Hansen, DFU

c.       Chirale adskillelser - og præparative anvendelser. Troels V. Christensen, H. Lundbeck

d.      Intelligente detektorer on-line: LC-MS og LC-NMR. Ole Nørgård, SUC, Odense og NN Novo Nordisk

e.       Nanochromatografi. Chr. Schou, Statens Serum Institut VekselvirkningsChromatografi af polymerer. Walther Batsberg Pedersen, Forskningscenter Risø

f.        Nye applikationer af Størrelses Exclusion Chromatografi. Sokol Ndoni, Risø

g.       LC på chips – er det fremtiden? Jörg Kutter, MIC - DTU

  1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bjarne W. Strobel og godkendt af generalforsamlingen.

  1. Frants R. Lauritsen, lektor ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, SDU (pr 1. jan. 2004 professor i analytisk kemi, Kemisk Insitut, KU) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

  1. Frants R. Lauritsen blev valgt som formand.

 

  1. Anita Iversen blev valgt som revisor.

 

  1. Kontingent blev fastsat uændret til 25 kr.

 

  1. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Rikke L. Lindeberg Bille som sekretær og Bjarne W. Strobel som kasserer.