HPLC - 30 år i Danmark


Heldagskonference på Forskningscenter Risø

Tirsdag den 28. Oktober 2003 kl. 9.00 - 18.00

Konferencens hjemmeside: http://www.risoe.dk/pol/hplc/

I 1973 arrangerede Kemisk Forening tre minisymposier om "Moderne Separationsmetoder". Det tredie symposium blev afholdt den 27. oktober 1973 på Forsøgsanlæg Risø med emnet "Højtryksvæskechromatografi". Dette symposium henvendte sig specielt til de medlemmer, der overvejede at anskaffe sig udstyr til HPLC.

Der er nu gået 30 år og mange har anskaffet HPLC. Derfor har nogle fra den oprindelige planlægningsgruppe taget initiativ til et opfølgningsmøde på Forskningscenter Risø den 28. oktober 2003:

 8.30 -            Registrering,  Niels Bohr auditoriet på Forskningscenter Risø

 9.00 - 9.10   Velkommen Walther Batsberg Pedersen

  9.10 - 9.30    Da væskechromatografien var ung i Danmark
Elfinn Larsen og Jørgen Øgaard Madsen

  9.30 - 10.15  LC teori og kolonnematerialer - hvad ved vi i dag
Steen Honore Hansen, DFU

10.15 - 10.45  Pause

10.45 - 11.30   Chirale adskillelser - og præparative anvendelser
Troels V. Christensen, H. Lundbeck

11.30 - 12.30   Intelligente detektorer on-line: LC-MS og LC-NMR
Ole Nørgård, SUC,Odense og N.N. Novo Nordisk

12.30 - 13.30   Frokost

13.30 - 14.00   Nanochromatografi
Chr. Schou, Statens Serum Institut

14.00 - 14.30   VekselvirkningsChromatografi af polymerer
Walther Batsberg Pedersen, Forskningscenter Risø

14.30 - 15.00     Nye applikationer af Størrelses Exclusion Chromatografi
Sokol Ndoni, Forskningscenter Risø

15.00 - 15.30     Pause

15.30 - 16.00     LC på chips – er det fremtiden?
Jörg Kutter, MIC - DTU ?

16.00 - 18.00     Sightseeing i bygn. 111 - 124 - 313 på Risø

Leverandørudstilling i H. H. Koch Auditoriet

Deltagergebyr: 500 kroner ( incl. frokost) Beløbet bedes indsat på Risø konto 6160-1713003 mrk. HPLC 1810901-01.

Tilmelding: Senest 17. oktober via internettet (http://www.risoe.dk/pol/hplc/ ) eller til Lene Hubert, POL 124, Forskningscenter Risø, Postbox 49, 4000 Roskilde (Tlf: 46774781 for yderligere oplysninger).

Formand for arrangementskomiteén: Walther Batsberg Pedersen, Polymerafdelingen.