Julemødet var yderst velbesøgt med 37 tilmeldte deltagere, så foredraget måtte flyttes fra C413 til auditorium 10, der var næsten fyldt. Ole Faurskov Nielsen gav et levende og spændende foredrag med et utal af  gode historier, hvor Ramanspektroskopi har været brugt til analyse. Ole Bostrup foreslog ved diskussionen efter foredraget, at disse gode kemiske historier burde komme et bredere forum til gavn (fx gennem indlæg i dansk kemi), men i Selskabet for Analytisk Kemi sætter vi selvfølgelig også pris på at man kommer selv og får "den ægte vare"  - live. Alle er jo velkomne til at komme til enkelte møder i selskabet, selv om man ikke er medlem.

Efter foredraget var der fremvisning af apparaturet og julehygge samt videre diskussion over gløgg og øl på Kemisk Laboratorium V. 


Julemøde i Selskabet for Analytisk Kemi

Alle interesserede er velkomne!

Torsdag d. 13. december 2001, kl. 17.00 på H.C. Ørsted Instituttet i C413

 

Hvorfor er Ramanspektroskopi først gennem de sidste 10 år blevet et vigtigt analytisk redskab?

ved Lektor Ole Faurskov Nielsen, Kemisk Laboratorium V, Københavns Universitet

I foredraget vil jeg meget kort ridse op, hvad Ramanspektroskopi egentlig er for noget, og jeg vil forsøge at besvare titlens spørgsmål ved at omtale en række analytiske anvendelser af Ramanspektroskopi, inklusive optagelser af spektret gennem et mikroskop. Eksemplerne er hentet fra arbejde her på laboratoriet gennem de seneste år og vil bl. a. omfatte: Udbytte ved de enkelte trin i en fastfasepeptidsyntese. Hvordan ændres den sekundære proteinstruktur ved insulinfibrillering? Kemiske ændringer i hud ved forskellige hudsygdomme. Herunder også betydningen af vands ”struktur”. Hvor velbevaret er hud fra mumier (ismanden fra Alperne, de grønlandske mumier fra Qilakitsoq, mumier fra Peru og Grauballemanden)? Hvordan influerer permanentning på hårs struktur? Ramanspektre af diamant, grafit og carbon nanotubes. Meteoritters kemiske sammensætning. Der vil blive lejlighed til at se laboratoriets Ramanspektrometre.

 

Efter foredraget vil der blive budt på gløgg mm. Af hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig til Bo Svensmark, senest onsdag den 12. december. E-mail: bs@kiku.dk, Tlf: 3532 0318.      

      Alle interesserede er velkomne!