Julemødet var en stor succes med et meget inspirerende foredrag med et væld af spændende naturhistorie der viste, hvor vigtig kemi og analytisk kemi er indenfor moderne geologi. Deltagerantallet var 33.


Julemøde onsdag den 11. december 2002

kl. 16.30 i Auditorium 4 på H.C. Ørsted Instituttet


 Vand og Jordens tidligste udvikling

ved Professor Minik Rosing, Direktør for Geologisk Museum , Københavns Universitet

Analytisk kemi og geologi på alle skalaer – fra megaton og milliarder af år til få atomer i mikrometerstore kulstofpartikler. Et fascinerende foredrag om hvor vandet på jorden kommer fra, om hvorfor kulstof i 3,8 mia. år gamle sten er af biogen oprindelse, om de ekstreme forhold på jorden ved livets begyndelse – og om hvordan kemiske analyser har været brugt til at få viden om disse forhold.