Julemødet var nærmest et tilløbsstykke med 40 deltagere, som fik et meget spændende og farverigt foredrag. Efter foredraget var der rundvisning i Iskernekælderen efterfulgt af varm gløgg - og en enkelt juleøl.


 

Selskabet for Analytisk Kemi www.chemsoc.dk/sak.htm

 

                                                    København, den 24. november 2003

 

   

Julemøde tirsdag den 16. december 2003

kl. 17.15 i Aud. 4 på H.C. Ørsted Instituttet

 

Ny grønlandsk iskerneboring afsluttet

-         Sampling i stor skala på Indlandsisen

Anders Svensson

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Geofysisk Afdeling, KU

 

Den 17. juli i år afsluttedes en ny iskerneboring til bunden af den Grønlandske indlandsis ved NordGRIP lejren midt på indlandsisen. Iskernen, der er 3085 m lang, rækker omkring 120.000 år tilbage i tiden. For at afdække mest muligt om fortidens klima bliver iskernen blandt andet analyseret for isens isotopiske sammensætning, indholdet af kemiske urenheder og støv, de indesluttede luftboblers sammensætning, stratigrafi og vulkanske askelag. Da der er bundsmeltning ved NordGRIP har man for

første gang fået adgang til en prøve af 'uberørt' vand fra under Indlandsisen - NordGRIPs 'Lake Vostok.'

Efter foredraget vil der formodentlig blive lejlighed til at se iskerneprøverne i kælderen på HCØ, og der bliver budt på gløgg mm. Tilmelding til Bjarne W. Strobel senest mandag den 15. december. E-mail: bjwe@kvl.dk, Tlf. 3528 2411.              

Alle interesserede er velkomne!