Kemisk Forenings Årsmøde i Odense

Torsdag 7. juni 2007


Programmer for sektionsforedragene

Sessionsforedrag I

Dansk Selskab for Miljøkemi og Selskabet for Analystisk Kemi

Tema: Metaller og Miljø

1. Poul Bjerregaard (SDU)

”Interaktioner mellem kviksølv og selen”

2. Martin Mørk Larsen (AU)

”Metalanalyser af miljøprøver ved ICP-MS”

3. Rosanna Bossi (AU)

”Perfluoroalkyl stoffer (PFAS): analyse og forekomst i miljøet”


Program

09:30 – 10:15 Registrering med kaffe/te

10:15 – 11:30 Velkomst

Plenarforedrag v. professor Ernest Giralt

Institute for Research in Biomedicine,

Parc Cientific de Barcelona, Spain:

"Peptide design for protein-surface recognition"

11:30 – 12:45 Frokost/Postersession

12:45 – 14:15 Sessionsforedrag I

14:15 – 14:45 Kaffe/te og kage

14:45 – 16:15 Sessionsforedrag II

16:30 – 17:30 Plenarforedrag ved modtageren af Carlsbergs Kemipris 2007

Professor Jan Skov Pedersen

Department of Chemistry and iNANO Interdiciplinary Nano

Science Center, University of Aarhus:

“Fascinating Physical Chemistry of Soft Condensed Matter”

17:30 – 18:15 Carlsbergs Mindelegat afholder reception for prismodtageren

18:15 – 19:45 Middag, herunder uddeling af posterpriser

19:45 Afgang for deltagere fra Århus eller København